Välkommen till Ett Roslaget Möte


Läs mer!

Vad är Ett Rolaget Möte?

Konstraster

Att flera uttryck med olika laddning finner varandra och går i hamn i ett roslaget möte manifesterat i text och musik. Vi samlar kulturutövare från olika bakgrunder i ett gemensamt musikaliskt möte med utgångspunkt i Roslagens kulturarv. Olika länder/kulturer, Fattig - Priviligerad , Nybörjare - Proffs ,Gammal - Ung Lokal - Internationell, Olika genrer Grundprincipen i projektet bygger på en fusion där två eller flera element krockar där något nytt ska uppstå i mellanrummet.

Roslagsanknytning

Projektet avser att lyfta fram det lokala i Roslagen och sätta det i relation till andra uttryck. Med lokalt menar vi både lokala kulturutövare och lokalt kulturarv.

Lokal musik

Musik som har en tydlig Roslagsanknytning, gärna historisk koppling

Lokala eller Tema anknutna artister/musiker

Artister/Musiker/Författare/Poeter som har en tydlig Roslagsanknytning eller tydlig anknytning till temat i sitt uttryck.

Inspelning/Konster

Slutprodukten för varje möte kommer att bli en inspelning av materialet. och i förlängningen en konsert med flera teman

Sjömansmusik

Det första temat i vårat första mötet i Ett Roslaget möte kommer att baseras på sjömansmusik. Följ resan på Youtube eller på Facebook sidan längre ner

Vilka är vi?

Gustav Jepson

Uppväxt i Lohärad utanför Norrtälje, utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. Driver föreningen Norrtälje Folk och uppträdde i somras som Helsingus på ”Sommar i societetsparken” där han framförde eget och traditionellt material.

Jens Engelbrecht

Uppvuxen i Stockholmsförorten Jakobsberg men inflyttad Norrtäljebo sedan 16 år. Jobbat som musiker,låtskrivare och producent med artister såsom, Nordman,Sarek,Ranarim,Peter Jezewski,Timoteij,Masjävlar, Nina Frisk (filmmusik) Utvecklar även system och programvaror t.ex GeoStory och LiveCollab.